مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

روش های برای جلوگیری از انجرافات جنسی در کودکان

در مقام والدینی که قصد تربیت و حفظ کودک خود را در برابر انحرافات جنسی آنها دارند، چه اطلاعاتی را کسب کرده اید؟ بخصوص این روز ها که شاهد محرک های گوناگون و فراوانی در محیط زندگی کودکان هستیم؟ این محرک ها می تواند موجب تسریع رشد جنسی و افزایش تمایلات آنان شود؛ تمایلاتی که احتمال دارد تا مدت ها از نظر پدر و مادر مخفی بماند و نبود کنترل و توجه والدین به اعمال و امیال جنسی کودک نیز موجب شود او برای ارضای میل خود به دنبال محرک های نوین و متنوع تر برود. اگر کودکی در خانواده دارید، مطالعۀ این نوشتار را به شما توصیه می کنیم.

ادامه خبر