مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

امیال جنسی از دید روان درمان ها

از دید روانپزشکی میل جنسی و برقراری رابطه جنسی نوعی عشق ورزی به طرف مقابل است می خواهیم به بررسی نظریه های روان درمانی در مورد برقراری رابطه جنسی بپردازیم عشق و صمیمیت با رابطه جنسی افزایش پیدا خواهند کرد .

ادامه خبر