مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

شایعاتی درباره ویروس پاپیلوای انسانی

ویروس پاپیلوای انسانی
ویروس پاپیلوای انسانی ,چندین تصور غلط در مورد اینکه HPV چیست، چه کسی آن را دریافت می کند، و معنی تشخیص آن چیست، وجود دارد. در اینجا و دراین مقاله شایع ترین افسانه ها و حقایق مربوط به HPV آمده است.

افسانه شماره یک: فقط زنان به HPVمبتلا می شوند.

حقیقت: مردان نیز به HPV مبتلا می شوند.در واقع، به گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری،اکثر مردان و زنان فعال
در ارتباط جنسی، در معرض حداقل یک عفونت HPV در برخی مراحل از زندگی خود هستند.

ادامه خبر