مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

میزان اعتماد بنفس جنسی خانم ها و تست اندازه گیری میزان آن

اگر یک خانم هستید، به این ۲۰ پرسش پاسخ بدهید. پاسخ مثبت یک امتیاز دارد و منفی، صفر.جمع نمره های شما از صفر تا ۲۰ می شود نمره عزت نفس جنسی تان.

ادامه خبر