مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

اصل طلایی در تربیت جنسی کودکان

دخترم قبل از دو سالگی دچار خود ارضایی شده بود و همین مسئله من را خیلی نگران کرد. به روانپزشک که مراجعه کردم برای او قرص دادند و گفتند که این موضوع برطرف خواهد شد.ولی از اونجایی که ما ایرانی ها از قرص روانپزشک می ترسیم، تصمیم گرفتم که قرص را به کودکم ندهم.

ادامه خبر