مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

از بین بردن شرم و خجالت در رابطه جنسی

انجام رابطه جنسی در اتاق تاریک، احساس شرم هنگام نگاه کردن همسر به ناحیه تناسلی و بدن ما،همه نشانه های شرم در رابطه جنسی هستند که بیشتر از جانب خانم ها این رفتار مشاهده می شود که منجر به لذت کامل نبردن از رابطه می شود.در رابطه جنسی زناشویی بیشتر مواقع ،ترس زن و شرم مرد،نا آگاهانه است.ممکن است شما در تمام عمرتان هرگز نشنوید که مردی بگوید:(وقتی تو از شیوه ی رانندگی من می ترسی،من احساس شرم می کنم.)

ادامه خبر