مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

زنان کمتر از مردان به کلینیک های سلامت جنسی مراجعه می کنند

یکی از دلایل مهم این امر را نا آگاهی بیشتر زنان نسبت به سلامت جنسی و نیز عرف های اشتباه جامعه عنوان کرد.مدیر، میزان مراجعه زنان به کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمانی هلال را 10 درصد عنوان کرد؛ این در حالی است که بر اساس آمار جهانی حدود 40 درصد مراجعه کنندگان به کلینیک های جنسی را بانوان تشکیل می دهند.

ادامه خبر