مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

ارتکاب به جرایم جنسی

 

مهمترین علت های تکرار جرم برای کسانی که مرتکب آن می شوند کدامند و علت ارتکاب افراد به این قبیل جرائم چیست؟


عدم شکایت قربانیان جرائم جنسی از متجاوزان موجب جری شدن مجرم و تکرار جرم می‌شود.

ادامه خبر