مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

نحوه آموزش مسائل جنسی به کودک

بسیاری از والدین، این سوال را دارند که از چه سنی می توانیم آموزش جنسی را شروع کنیم و دقیقا باید چه چیزهایی بگوییم. روش های آموزش جنسی برای کودکان از 3سالگی تا پایان دبستان را به شما می گوییم.

ادامه خبر

نحوه جواب دادن به سوالات جنسی دختران توسط پدر و مادر

چند وقتی است که موضوعی ذهنش را سخت مشغول کرده است. یاد پارسال میافتد: دخترش ساناز که آن موقع چهارده ساله بود، یک روز بدون مقدمه سؤالهایی از او پرسیده بود که نمیدانست چطور باید به آنها پاسخ دهد. موضوع این نبود که جواب پرسشهای ساناز را نمیدانست، بلکه دخترش بحثی را مطرح کرده بود که برای او تابو محسوب میشد. ساناز میخواست دربارۀ بلوغ جنسی دختران و پسران بیشتر بداند و خدا میداند که پروانه چقدر از شنیدن سؤالهای دخترش خجالت کشیده بود. او سعی کرده بود شرمندگی خود را بروز ندهد و به ساناز گفته بود که خودش بهموقع این چیزها را خواهد فهمید و حالا بهتر است بهجای این کنجکاویهای اضافه درسهایش را بخواند که مثل پارسال دچار افت تحصیلی نشود. پروانه این حرفها را از قصد با چنان اخم و تحکمی گفته بود که ساناز دیگر به فکر مطرح کردن این موضوع نیفتد و خوشبختانه به هدفش هم رسیده بود.

ادامه خبر