مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

اثرات روابط صحیح زناشویی

اما آموزش جنسی که از دهه پنجاه میلادی به این طرف فضای اندیشه و آموزشهای روانشناختی و اجتماعی و البته پزشکی را به خود اختصاص داده به چه معناست؟ گاه افراد است، دقیقا وقتی با عنوان آموزش جنسی روبه رو میشوند، گمان میکنند، این بحث به سرفصل هایی مانند روشهای پیشگیری از بارداری، جلوگیری از بیماریهای مقاربتی، بهداشت جنسی و حتی شیوه انجام فعالیت جنسی (مانند پوزیشنهای رابطه جنسی) می پردازد. درواقع آنها آموزش جنسی را دامنهای از اطلاعات جنسی دانسته و آن را محدود به درک کلاسهای تنظیم خانواده در دانشگاه میدانند و درنتیجه فکر میکنند این سطح از آموزش را میتوان از طریق اینترنت یا مطالعه کتاب به دست آورد. چنین برداشتی از آموزش جنسی با تعریفی که از امر جنسی بهعنوان امر «سراسر عمری» ارائه دادیم در تقابل قرار میگیرد. چه بسا فرد در ابتدای بلوغ یا ابتدای جوانی میتواند این آموزش را دریافت کند و از آن بی نیاز شود و عملا مفهوم »سراسر عمری« به چالش کشیده میشود.

ادامه خبر