مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

کی و چگونه به کودکان آموزش جنسی بدهیم؟

بچه ها از سن خيلي کم درباره مسائل جنسي کنجکاو هستند. زمانیکه آنها از ما پرسشهای جنسي مي‌پرسند، به احتمال زياد به اين معنی است که تا اندازه زيادي در آن مورد اطلاع دارند بنابراين بايد حواسمان باشد که جواب اشتباه به آنها ندهيم…

ادامه خبر