مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

آمنوره و این توصیه های مهم

عارضه آمنوره در خانم های میانسال و حتی برخی خانم های جوان ممکن است پیش بیاید و مربوط به عادت ماهانه آن ها و قطع آن می شود چه توصیه ها و مراقبت هایی در این زمینه باید در نظر بگیرند

ادامه خبر