مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

مردان و کجی الت تناسلیشان

به دنبال رابطه جنسی خشن یا استفاده از دستگاه، شکستگی های ریزی در آلت به وجود می آید که به سادگی بهبود پیدا نمی کنند.

از هر 9 مرد، یک نفر مبتلا به انحراف آلت است. کجی آلت تناسلی می تواند بطرف بالا، پائین، سمت راست، چپ و یا مجموعه ای از آنها باشد، مثلا بطرف پائین و چپ. این حالت نه تنها باعث درد هنگام مقاربت می شود بلکه لذت جنسی طرف مقابل را هم کاهش می دهد. 

ادامه خبر