مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

آفت کش ها و بلوغ جنسی زودرس

مطالعه جدید نشان می دهد قرار گرفتن در معرض آفت کش ها می تواند باعث بلوغ جنسی زودرس پسران شود.

 

ادامه خبر