مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

بیمه های درمان ناتوانی جنسی

نوعی بیمه نامه شخصی برای افرادی که درمان ناتوانی جنسی آنها کمتر از 4 ماه است می باشد و دارای شرایط زیر می باشد.

این بیمه نامه بسته به درخواست بیمار قابل تنظیم می باشد و کسر شدن 60% هزینه درمان بر اساس ظوابط مندرج و با محاسبه قراردادی هزینه درمان می باشد.مدت بیمه نامه 2 ساله است.

هزینه ان نقدا از طرف شرکت بیمه سازمان سلامت قطر دریافت خواهد شد.

در کلیه کشور های اسلامی قابلیت تبدیل به نقدنگی را دارا می باشد.