ناتوانی جنسی چيست؟

ناتوانی جنسی يک مشکل مشترک است که بيمار و همسرش را تحت تاثير قرار می دهد. گفته می شود که شايع ترين مشکل درمان نشده در جوامع مختلف ناتوانی جنسی است و تنها %1 افراد مبتلا به ناتوانی جنسی تحت درمان قرار می گيرند. شايع ترين علل عدم درمان ناتوانی جنسی نداشتن اطلاعات کافی در مورد روشهای درمانی مطمئن و بدون خطر آن می باشد.
بيش از %10 افراد جامعه ( حدود 3 ميليون زوج در ايران ) دچار مشکل ناتوانی جنسی هستند.  پس شما تنها نيستيد .

 

بیشتر