زود انزالی

درمان زود انزالی

 

هر گونه درمان زودانزالی در ظرف مکان و زمان خود تحت نظر پزشک مجرب انجام می گیرد . برای درمان زودانزالی تمامی سوابق شخصی فرد از قبیل بیماری های ژنتیکی یا هیپوتالاموسی و با توجه به اصول اناتومی داوینچی بررسی شده و درمان اغاز می شود. برای درمان ابتدا اگر به ماده مخدری اعتیاد دارید باید انرا زیر نظر پزشک ترک اعتیاد انرا کنار بگذارید در گام بعدی اگر سابقه استمناء به در طولانی مدت را دارید پزشک خود مطلع سازید.
در این موارد یک پزشک سایکوتراپیست یا متخصص اعصاب و روان به شما کمک فراوانی می تواند بکند .
ترجیحا این موارد در نزدیک ترین مکان به محل سکونت یا در صورت عدم وجود پزشک مناسب در نزدیک ترین شهر انجام گیرد که شخص بیمار برای دسترسی به پزشک مشکلات کمتری داشته باشد.