داروهای اصلی وارداتی

احتمالا همه عزیزانی که به این بخش مراجعه میکنند از اینکه مطالب این بخش کم است تعجب میکنند : دلایل 

 

وجود شرکت های سودجو که در جهت رفع کاستی های خود اقدام به فروش داروهای مشابه و عملا بدون کاربرد هستند 

خرید بدون اطلاع پزشک 

دریافت کالاهای قاچاق یا بدون تاییدیه 

 

 

تمامی داروهای تجویز شده توصط پزشکان کلینیک از کمپانی های بزرگ داروسازی در دنیا هستند .. هیچ گونه داروی فاقد تاییدیه وجود ندارد .. 

اصل بودن داروها را فرد مراجعه کننده میتواند از پزشکان دیگر جویا شود و مطمئن اقدام به درمان بکند ..

 

 

در هر صفحه از این سایت به مطلبی برخورد کردید که وجه تشابه با سایتهای دیگر دارد این یک امتیاز مثبت برای شما میباشد ..