مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

تلفن همراه و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

 

بررسی ها نشان داده است که اسپرم های مردان، زمانی که در معرض تابش الکترومغناطیس ناشی از دستگاه تلفن همراه قرار می گیرند، ماندگاری کمتری خواهند داشت.

 

تلفن همراه و تاثیر آن بر قدرت باروری مردان

در این بررسی هشدار داده شده است که مردانی که گوشی تلفن همراه خود را در جیب شلوار خود نگه می دارند به اسپرم های خود آسیب زده و شانس باروری خود را کاهش می دهند.

در این تحقیق که در واقع جمع بندی ۱۰ مطالعه مختلف در زمینه تاثیر تلفن همراه بر باروری بوده است، مشخص شد که، ۵۰ تا ۸۵ درصد از مردانی که اسپرم های آنها در معرض تابش های تلفن همراه قرار نداشته اند، قدرت باروری طبیعی داشته و اسپرم ها به خوبی به سمت تخمک حرکت کرده اند.

بر مبنای همین تحقیق، این میزان در مردانی که اسپرم های آنها در معرض تابش تلفن همراه بوده است به طور متوسط ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. به همین مقدار از میزان اسپرم های زنده ی این دسته از افراد نیز کاسته می شود.

البته محققان در مورد تاثیر تلفن همراه بر غلظت مایع منی (تعداد اسپرم در هر واحد از مایع منی) به نتیجه درست و قابل استنادی نرسیدند.

در حال حاضر اکثر افراد بزرگسال تلفن همراه دارند و تقریبا ۱۴ درصد از زوج هایی که در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه زندگی می کنند با مشکل باروری مواجه هستند. تحقیقات جدید نشان می دهد که تابش های ناشی از تلفن همراه می تواند در این مقدار باروری تاثیر داشته باشد.

با توجه به مقیاس گسترده و روز افزون استفاده از تلفن های همراه، نقش بالقوه این وسیله الکترونیکی در میزان باروری غیر قابل صرف نظر بوده و می تواند حتی نگران کننده نیز باشد.

در حال حاضر محققان بر روی رابطه علت و معلولی بین استفاده از تلفن همراه و ناباروری مطالعه می کنند. به علت تاثیر منفی تابش های تلفن همراه بر روی کیفیت اسپرم، و همچنین تاثیر روز افزون آن بر روی ناباروری مردان، محققان نگران تاثیر تلفن همراه بر روی ناباروری مردان و در نتیجه کاهش جمعیت هستند.

سکسولوژیست

 

اندرولوژیست