مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

باورهای غلط رایج در مورد رابطه جنسی

 

 

در اینجا به چند نمونه از این باورهای عامیانه غلط اشاره میکنیم:
اسطوره - رابطه جنسی همیشه باید شامل ارگاسم باشد!


اسطوره - اگر یکی از طرفین به
ارگاسم رسید باید که به رابطه جنسی پایان داد.


افسانه - مردان به منظور شروع رابطه جنسی نیاز به نعوز دارند.


اسطوره – در انجام رابطه جنسی عملکرد خوب مهمتر از لذت بردن است.


افسانه - مردان باید کنترل رابطه جنسی را داشته باشند و آنها باید تعیین کنند که کی رابطه جنسی شروع شود و کی خاتمه یابد.


افسانه - مردان همیشه برای رابطه جنسی آماده می باشند.


افسانه - مردان همیشه رابطه جنسی می خواهند.


اسطوره - زنان به ندرت تمایلی به رابطه جنسی دارند.


اسطوره - زنان نیاز به وادار شدن به داشتن رابطه جنسی دارند.


اسطوره – نباید از هرگونه ماده نرم کننده به منظور داشتن رابطه جنسی به جز ترشحاتی که توسط بدن تولید میشود استفاده کرد.


افسانه - مردان باید قادر باشد که رابطه جنسی شان تمام شب طول بکشد.


افسانه - زنان باید رابطه جنسی با همسر خود داشته باشند در غیر این صورت او را از دست می دهند.


اسطوره - بوسیدن و لمس کردن حتما باید به رابطه جنسی منجر شود.


اسطوره - داشتن رابطه جنسی بیش از حد بد است.


سکسولوژیست

 

اندرولوژیست