مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

رابطه بین شادی زوجین و رابطه زناشویی

 

 

اثر رابطه جنسی بر رضایتمندی زندگی
این مطالعه دریافت که زوجینی که گهگاهی در ماه به رابطه جنسی اقدام می کنند، نسبت به آنهایی که سعی می کنند به طور منظم حداقل یکبار در هفته این رابطه را دارا باشند، برداشت های متفاوتی در مورد رضایتمندی از زندگی عنوان می کنند و از تاثیرات این موضوع بر زندگی شان سخن می گویند. در واقع این پژوهش نشان داده است که زوجین با انجام منظم حداقل یکبار رابطه جنسی در هفته می توانند حس بهتری نسبت به همدیگر و زندگیشان دارا باشند.
تکرار زیاد رابطه جنسی و اثر آن بر شادتر شدن
البته همین مطالعه و مطالعات مشابه دیگر تاکنون نشان نداده اند که تکرار زیاد رابطه جنسی در هفته توسط زوجین به همان میزان حس شادی و خوب بودن را در آنها افزایش می دهد و در این زمینه تاثیر گذار است. البته برخی محققان در این زمینه معتقدند که افزایش حس خوب بودن و رابطه آن با تکرار رابطه جنسی می تواند وابسته به سن و یا طول مدت زندگی زوجین با همدیگر باشد.

 

سکسولوژیست

اندرولوژیست