مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

تاثیر نگاه به تلویزیون و باروری مردان

نتایج این تحقیق که روی 189 مرد بین 18 تا 22 سال صورت گرفته نشان می دهد که مردانی که در هفته بیش از 20 ساعت تلویزیون تماشا می کنند در مقایسه با مردانی که کمتر تماشا می کنند به طور متوسط 44 درصد میزان اسپرم کمتری تولید می کنند.

 

با این حال مردانی که در این تحقیق شرکت کردند و در هفته بیش از 20 ساعت تلویزیون تماشا می کردند میزان اسپرم شان پس از تحقیق به میزانی بود که قابلیت باروری شان هنوز محفوظ بود ولی اسپرم های تولیدی بدنشان به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.

 

نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد بدن مردانی که در هفته بیش از 15 ساعت ورزش می کنن در مقایسه با مردانی که کمتر از 5 ساعت در هفته ورزش می کنند به طور متوسط 73 درصد اسپرم بیشتری تولید می کند.

اندرولوژیست