مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

دلایل سردی مردان در روابط زناشویی

 

مردهایی که همیشه نگران توان جنسی شان هستند و مدام تصور می کنند آلت تناسلی شان کوچک است، چهره خوبی ندارند یا زود انزالی دارند.

مردهایی که نظافت شخصی مناسبی ندارند.

مردهایی که بعد از رابطه جنسی به نیازهای احساسی و عاطفی همسرشان توجهی نمی کنند.

مردهایی که به ظاهر و قیافه و لباس پوشیدن زنان اهمیت زیادی می دهند.

مردهایی که وسواس شدیدی به بدن خود دارند.

مردهایی که رفتارخوبی ندارند وبسیار تندخو و پرخاشگر هستند. 

مردهایی که در روابط جنسی از فیلم های مبتذل الگو می گیرند.

مردهایی که حس خوبی نسبت به همسرشان ندارند و از روی بی میلی روابط جنسی برقرار می کنند.

مردهایی که اهل محبت و عشق ورزی با همسر نیستند.

مردهایی که به نیازهای همسرشان توجهی ندارند و فقط خود را می بینند.

مردهایی که همیشه از رضایت همسرشان در روابط جنسی سوال می کنند و به جای این که عشق ورزی کنند به رضایت جنسی همسرشان توجه می کنند.

مردهایی که در روابط جنسی با همسرشان خیلی رفتارهای خشنی دارند.

مردهایی که با عملکرد و فیزیولوژی بدن همسرشان آشنایی ندارند. 

اندرولوژیست