مرکز بین المللی درمان ناباروری و ناتوانی جنسی مردان

دکتر عارف مرادی فوق تخصص ناباروری و ناتوانی جنسی مردان از Wisconsin Medical Alumni Association آمریکا

اولین مرجع تخصص درمان غیر حضوری

مشکلات روانی و جنسی خود را همزمان درمان کنید

 

 

 

یک روانشناس بالینی و مشاور اختلالات جنسی با بیان اینکه « آمار دقیقی از میزان تاثیر اختلالات روانی در بروز مشکلات جنسی نداریم.» خاطرنشان کرد:« افرادی که به دلیل اختلالات روانی دچار مشکلات جنسی شده اند بایستی اختلالات روانی ومشکلات جنسی آنها همزمان با هم درمان شود.»

به گزارش سه نسل، دکتر رسول روشن در گفت وگو با سلامت نیوز گفت:«آمار دقیقی از میزان تاثیر اختلالات روانی در بروز مشکلات جنسی نداریم اما چیزی که مسلم است تحقیقات و کارهای بالینی در زمینه اختلالات جنسی نشان می دهد برخی از اختلالات جنسی (که جنبه های مختلفی دارد) جنبه روانشناختی دارند که شاید یکی از جنبه های بسیار مهم اختلالات جنسی باشد یعنی اگر حتی فرد دچار یک اختلال فیزیولوژیک در این زمینه شده باشد و اگر این مشکلش برطرف شده باشد باز می بینیم که فرد سلامت خود را در مسائل جنسی پیدا نکرده است و پزشک معالج وی از درمان باز می ماند.
 در اینجا با اینکه مشکل فیزیولوژیک برطرف شده است اما عامل روانی دخالت کرده و فرد اعتمادش را از دست داده است و باورهای خاصی پیدا کرده است مبنی بر اینکه چون دچار اختلال شده است ممکن است در فعالیت جنسی نتواند موفقیت پیدا کند.»

وی ادامه داد:«بنابراین ناتوانایی های جنسی که منشاء فیزیولوژیکی دارند، بار روانی ناشی از مشکل فیزیولوژیک در آنها، اختلالات جنسی را تداوم و استمرار می بخشد. این یک جنبه از اختلالات جنسی است و به آن اختلالاتی می گوییم که جنبه ثانویه دارند. دسته دیگری از اختلالات هستند که جنبه فیزیولوژیک ندارند و از ابتدا مشکلات روانشناختی (سایکولوژیک) موجب بروز اختلالات جنسی می شوند(جنبه اولیه دارند).»

این مشاور اختلالات جنسی افزود:«با شنیدن نام مشکلات روانشناختی این تفکر به ذهن متبادر می شود که فرد حتما بایستی دچار یک اختلال مثل اضطراب، افسردگی و اسکیزوفرنیا و ... باشد، در صورتی که وقتی می گوییم عوامل روانشناختی در بروز اختلالات جنسی نقش دارند منظورمان اختلالات روانی نیست بلکه نوع تفکر فرد، باورها، نگرش و تربیت فرد نسبت به مسئله جنسی بسیار تعیین کننده است و افرادی که به دلیل مشکلات روانشناختی دچار اختلالات جنسی می شوند بیمار روانی نیست بلکه باورها و نوع تربیت وی در بروز اختلالات جنسی نقش داشته است.»
وی گفت:« در این زمینه لازم است که نوع باورهای فرد مبتلا در مورد مسائل جنسی بررسی شود.

به عنوان مثال می بینیم فرد رابطه جنسی را فقط برای بچه دار شدن تلقی می کند و یا رابطه جنسی را یک عمل حیوانی می داند یا رابطه جنسی را یک امر کثیف تلقی می کند و گاهی در نظر او رابطه جنسی پدیده ای است که نباید راجع به آن صحبت شود(تربیت دوره کودکی) و با همین تفکرات وارد دوره بزرگسالی می شود و بعد از ازدواج نمی تواند رابطه جنسی با همسر خود برقرار کند و اینجاست که منشاء اختلالات بتدریج بوجود می آید.»

دکتر رسول روشن خاطرنشان کرد:«بروز برخی از اختلالات جنسی ناشی از بیماری های روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلالات شدید روانی است اما این اعتقاد که این افراد درمان نمی شوند باوری اشتباه است و در بسیاری از موارد روانشناسان می توانند به این افراد کمک کنند.
نمونه های بسیاری از افراد مبتلا را می بینیم که درمان شده اند و به زندگی عادی بازگشته اند و از اختلالات جنسی نجات پیدا کرده اند.»
روانشناس بالینی تاکید کرد:«افراد مبتلا بایستی بدانند که برطرف کردن مشکلات جنسی رابطه عاطفی بین زوجین را گرم می کند و کلمات در این ارتباط عوض می شوند و کلماتی که بار عاطفی مثبتی دارند، جایگزین کلماتی که بار عاطفی منفی دارند می شوند.»

دکتر رسول روشن خاطرنشان کرد:«افرادی که به دلیل اختلالات روانی دچار مشکلات جنسی شده اند بایستی اختلالات روانی ومشکلات جنسی آنها همزمان با هم درمان شود و باید گفت در اغلب موارد یکی از اختلالاتی است که به خوبی به درمان پاسخ می دهد.
البته در برخی مواقع عوامل روانشناختی دخیل در بروز اختلالات جنسی در حد سطحی هستند ولی در برخی مواقع عوامل روانشناختی عمیق بوده و فرد دچار آسیب های ناشی از عوامل روانی شده است. در اینصورت درمان این دو مورد متفاوت می شود.

افرادی که بر اثر اطلاعات غلط و نگرش های منفی دچار اختلالات جنسی شده اند با آموزش ها و شناخت درمانی تحت درمان قرار می گیرند اما در افرادی که اختلالات عمیق تر است درمان آنها نیاز به زمان طولانی تری دارد.»

وی با انتقاد از کمبود مراکز درمانی اختلالات جنسی گفت:«مسئولین ارتباطاتی با کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد برقرار کرده اند تا بتوانیم کلینیک های سلامت خانواده را در مراکز استانی گسترش دهیم و لازمه آن، آموزش متخصصانی در این حوزه است.»

اندرولوژیست